Lunch, Diner, Drinks en Canapés

Disclaimer

Restaurant18 - Restauranteighteen.nl

Op het gebruik van deze website www.restaurant18.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Restaurant18 streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Restaurant18 niet in voor de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de informatie.
De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Restaurant18 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Restaurant18
en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Restaurant18 garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan
worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Restaurant18 te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Restaurant18 heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Restaurant18 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Restaurant18 zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat Restaurant18 daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.